PDF doktor – Enfocus PitStop powered

Imate PDF, a kažu vam da nije za tisak?

Iz gotovo svih vaših PDF dokumenata možemo napraviti pripremu za tisak prema međunarodnim standardima. Ako je nešto tehnički neizvodivo, ponudit ćemo vam odgovarajuće rješenje.

Najčešći problemi:

 •  priprema je napravljena u neodgovarajućem programu (MS Word);
 • format (dimenzija) nije odgovarajući;
 • nema odgovarajućih oznaka na stranici;
 • crni je tekst definiran iz više boja;
 • slike su u RGB formatu;
 • slike nedovoljne rezolucije;
 • fontovi nisu ispravno uključeni u dokumentu;
 • nedostaje napust izvan linije reza;
 • tanke su linije definirane iz više boja;
 • sitan je tekst definiran iz više boja;
 • neki elementi jednostavno nestaju u tisku;
 • problemi s transparencijama.