•  grafički dizajn
  • obrada teksta
  • lektura teksta
  • obrada fotografije
  • grafička priprema
  • tisak
  • dorada

Od početka do kraja

potpuna realizacija vaših projekata od prijedloga ideje do gotovog proizvoda

Mi volimo izazove!